دنیای پونی کوچولو و بلک پینکسلام

اومدم با ی چالش

چالش از این قراره که

از پونیتون عکس میگیرید و داخل گفتینو ارسال میکنید

عکس های پونیو میزارم توی وبلاگ و کانال اپاراتم(تازه راه انداختمش بعدا ادرس میدم)و پونی هرکَس قشنگتر بود برندس

هرکس برنده شد 3 تا عکس پونی و 1 قالب حرفه ای و 2 تا موس مجانی میگیره

موفق باشید

بایسیلاممممم

خوش اومدین به وبم

من فلاوربتم

اسم خودم اواست

اوسیم:

نام:فلاوربت

فامیل:کیم

سن:24568

دوستان:لایت نایت میوزیک،استار پینک،هارت بلو،لیدی،لیسی،لینا

نوع:الیکورن

نژاد:پونی-هیولا

رنگ مورد علاقه:آبی،صورتی

غذای مورد علاقه:اسنک،ماکارونی

میوه مورد علاقه:توت فرنگی،انار

کیوتی مارک:

محل زندگی:

اینم وب هم مثل بقیه وبلاگا قانون داره


دکمه های وبم:

بزودی

لوگوم:

بزودی

سفارشایی که میگیرم

سفارشچیزی که باید بدیدنظر
قالب حرفه ایعکس-رنگ15
بالابر عکس-نوشته10
بارشیعکس7
امضا متحرکاسم4
موسعکس-رنگ نشانگر-شکل نشانگر3
مینیبعکس-مشخصات رنگ1

و تمام

بای بای

سلام

اومدم با ی چالش

چالش از این قراره که

از پونیتون عکس میگیرید و داخل گفتینو ارسال میکنید

عکس های پونیو میزارم توی وبلاگ و کانال اپاراتم(تازه راه انداختمش بعدا ادرس میدم)و پونی هرکَس قشنگتر بود برندس

هرکس برنده شد 3 تا عکس پونی و 1 قالب حرفه ای و 2 تا موس مجانی میگیره

موفق باشید

بایسیلاممممم

خوش اومدین به وبم

من فلاوربتم

اسم خودم اواست

اوسیم:

نام:فلاوربت

فامیل:کیم

سن:24568

دوستان:لایت نایت میوزیک،استار پینک،هارت بلو،لیدی،لیسی،لینا

نوع:الیکورن

نژاد:پونی-هیولا

رنگ مورد علاقه:آبی،صورتی

غذای مورد علاقه:اسنک،ماکارونی

میوه مورد علاقه:توت فرنگی،انار

کیوتی مارک:

محل زندگی:

اینم وب هم مثل بقیه وبلاگا قانون داره


دکمه های وبم:

بزودی

لوگوم:

بزودی

سفارشایی که میگیرم

سفارشچیزی که باید بدیدنظر
قالب حرفه ایعکس-رنگ15
بالابر عکس-نوشته10
بارشیعکس7
امضا متحرکاسم4
موسعکس-رنگ نشانگر-شکل نشانگر3
مینیبعکس-مشخصات رنگ1

و تمام

بای بای

سلام

اومدم با ی چالش

چالش از این قراره که

از پونیتون عکس میگیرید و داخل گفتینو ارسال میکنید

عکس های پونیو میزارم توی وبلاگ و کانال اپاراتم(تازه راه انداختمش بعدا ادرس میدم)و پونی هرکَس قشنگتر بود برندس

هرکس برنده شد 3 تا عکس پونی و 1 قالب حرفه ای و 2 تا موس مجانی میگیره

موفق باشید

بایسیلاممممم

خوش اومدین به وبم

من فلاوربتم

اسم خودم اواست

اوسیم:

نام:فلاوربت

فامیل:کیم

سن:24568

دوستان:لایت نایت میوزیک،استار پینک،هارت بلو،لیدی،لیسی،لینا

نوع:الیکورن

نژاد:پونی-هیولا

رنگ مورد علاقه:آبی،صورتی

غذای مورد علاقه:اسنک،ماکارونی

میوه مورد علاقه:توت فرنگی،انار

کیوتی مارک:

محل زندگی:

اینم وب هم مثل بقیه وبلاگا قانون داره


دکمه های وبم:

بزودی

لوگوم:

بزودی

سفارشایی که میگیرم

سفارشچیزی که باید بدیدنظر
قالب حرفه ایعکس-رنگ15
بالابر عکس-نوشته10
بارشیعکس7
امضا متحرکاسم4
موسعکس-رنگ نشانگر-شکل نشانگر3
مینیبعکس-مشخصات رنگ1

و تمام

بای بای

سلام

اومدم با ی چالش

چالش از این قراره که

از پونیتون عکس میگیرید و داخل گفتینو ارسال میکنید

عکس های پونیو میزارم توی وبلاگ و کانال اپاراتم(تازه راه انداختمش بعدا ادرس میدم)و پونی هرکَس قشنگتر بود برندس

هرکس برنده شد 3 تا عکس پونی و 1 قالب حرفه ای و 2 تا موس مجانی میگیره

موفق باشید

بایسیلاممممم

خوش اومدین به وبم

من فلاوربتم

اسم خودم اواست

اوسیم:

نام:فلاوربت

فامیل:کیم

سن:24568

دوستان:لایت نایت میوزیک،استار پینک،هارت بلو،لیدی،لیسی،لینا

نوع:الیکورن

نژاد:پونی-هیولا

رنگ مورد علاقه:آبی،صورتی

غذای مورد علاقه:اسنک،ماکارونی

میوه مورد علاقه:توت فرنگی،انار

کیوتی مارک:

محل زندگی:

اینم وب هم مثل بقیه وبلاگا قانون داره


دکمه های وبم:

بزودی

لوگوم:

بزودی

سفارشایی که میگیرم

سفارشچیزی که باید بدیدنظر
قالب حرفه ایعکس-رنگ15
بالابر عکس-نوشته10
بارشیعکس7
امضا متحرکاسم4
موسعکس-رنگ نشانگر-شکل نشانگر3
مینیبعکس-مشخصات رنگ1

و تمام

بای بای

سلام

اومدم با ی چالش

چالش از این قراره که

از پونیتون عکس میگیرید و داخل گفتینو ارسال میکنید

عکس های پونیو میزارم توی وبلاگ و کانال اپاراتم(تازه راه انداختمش بعدا ادرس میدم)و پونی هرکَس قشنگتر بود برندس

هرکس برنده شد 3 تا عکس پونی و 1 قالب حرفه ای و 2 تا موس مجانی میگیره

موفق باشید

بایسیلاممممم

خوش اومدین به وبم

من فلاوربتم

اسم خودم اواست

اوسیم:

نام:فلاوربت

فامیل:کیم

سن:24568

دوستان:لایت نایت میوزیک،استار پینک،هارت بلو،لیدی،لیسی،لینا

نوع:الیکورن

نژاد:پونی-هیولا

رنگ مورد علاقه:آبی،صورتی

غذای مورد علاقه:اسنک،ماکارونی

میوه مورد علاقه:توت فرنگی،انار

کیوتی مارک:

محل زندگی:

اینم وب هم مثل بقیه وبلاگا قانون داره


دکمه های وبم:

بزودی

لوگوم:

بزودی

سفارشایی که میگیرم

سفارشچیزی که باید بدیدنظر
قالب حرفه ایعکس-رنگ15
بالابر عکس-نوشته10
بارشیعکس7
امضا متحرکاسم4
موسعکس-رنگ نشانگر-شکل نشانگر3
مینیبعکس-مشخصات رنگ1

و تمام

بای بای

سلام

اومدم با ی چالش

چالش از این قراره که

از پونیتون عکس میگیرید و داخل گفتینو ارسال میکنید

عکس های پونیو میزارم توی وبلاگ و کانال اپاراتم(تازه راه انداختمش بعدا ادرس میدم)و پونی هرکَس قشنگتر بود برندس

هرکس برنده شد 3 تا عکس پونی و 1 قالب حرفه ای و 2 تا موس مجانی میگیره

موفق باشید

بایسیلاممممم

خوش اومدین به وبم

من فلاوربتم

اسم خودم اواست

اوسیم:

نام:فلاوربت

فامیل:کیم

سن:24568

دوستان:لایت نایت میوزیک،استار پینک،هارت بلو،لیدی،لیسی،لینا

نوع:الیکورن

نژاد:پونی-هیولا

رنگ مورد علاقه:آبی،صورتی

غذای مورد علاقه:اسنک،ماکارونی

میوه مورد علاقه:توت فرنگی،انار

کیوتی مارک:

محل زندگی:

اینم وب هم مثل بقیه وبلاگا قانون داره


دکمه های وبم:

بزودی

لوگوم:

بزودی

سفارشایی که میگیرم

سفارشچیزی که باید بدیدنظر
قالب حرفه ایعکس-رنگ15
بالابر عکس-نوشته10
بارشیعکس7
امضا متحرکاسم4
موسعکس-رنگ نشانگر-شکل نشانگر3
مینیبعکس-مشخصات رنگ1

و تمام

بای بای

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب